kabalen.no

Bruker du mobilen? Prøv vår nye Android app!
Kabal App Android

Monte Carlo regler

Monte Carlo kabal er like morsom som den er enkel. Det er en kabalvariant av kastekabaltypen og kabalens utfall avhenger av flaks, men også av spillerens oppfinnsomhet - ikke minst i kabalens sluttfase.

Opplegg
Kabalen består av to områder. Sentralt legges kortene med bildesiden opp i et 5x5 felters gitter. kortstokken er plassert på venstre side og kort fra kortstokken brukes til å fylle gitteret med kort ettersom spillet utvikler seg.

Kabalregler
Nabokort i gitteret - vertikale, horisontale eller diagonale - med den samme verdi kan pares ett og ett for å bli eliminert. Kortenes farge spiller ingen rolle. Til enhver tid kan kortene i gitteret reorganiseres, slik at kort flyttes fra høyre til venstre og fra bunnen opp, mens det fylles opp nedefra med kort fra kortstokken, slik at alle tomme felter i gitteret fylles ut. Når det ikke lenger er noen kort i kortstokken, vil kortene fortsatt kunne reorganiseres oppover, men det vil ikke lenger være mulig å fylle ut med nye kort. Monte Carlo kabal har gått opp når alle kortene i kabalen er eliminert.

Kabalstrategi
Eliminer, hvis det er mulig, kort i den øvre del av gitteret før kortene lengre ned elimineres. Dermed finner utskifting og reorganisering av kortene sted både i den øvre delen og i den nedre delen av gitteret. I sluttfasen av kabalen er det viktig å vurdere rekkefølgen på elimineringer og reorganiseringer nøye, slik at kort av samme verdi fortsatt kan pares, selv om det er få kort igjen i gitteret.

Legg kabal online...

Er du glad i å legge kabal? Om du liker en kabal som Monte Carlo, så er alle våre andre spill i kategorien kabal sikkert også noe for deg.