kabalen.no

Bruker du mobilen? Prøv vår nye Android app!
Kabal App Android

Skorpionen regler

Skorpionkabalen er en byggekabal som både er utrolig vanskelig og som også krever store mengder flaks. Kabalen har gått opp når fire komplette rader fra ess til konge er bygget og eliminert. Kabalen har fått navnet sitt basert på ideen om at kabalens byggestabler representerer kroppen til en skorpion, mens de ytterligere tre kortene representerer skorpionens hale.

Opplegg
Det er to områder i kabalen. Sentralt finnes de syv byggestabler. I de fire første byggestabler ligger de tre første kortene med bildesiden ned, og herover fire kort med bildesiden opp. I de tre siste byggestabler ligger alle kortene med bildesiden opp. "Halen" ligger øverst til høyre i kabalen, og består av ytterligere tre kort som ligger i en bunke med bildesiden ned.

Kabalregler
Alle kort med bildesiden opp kan flyttes. Hvert kort med bildesiden opp kan flyttes til et kort av samme farge med verdi én mer enn kortet som blir flyttet. Alle kortene som ligger i samme byggestabel over kortet som flyttes, flyttes med. Hvis en byggestabel er tom, kan en konge flyttes til stabelen. Når det ikke lenger noen mulige trekk, bringes de tre kortene i skorpionens "hale" i spill ved at de flyttes til de tre byggestabler helt til venstre. Når alle kortene i en farge er bygd i en sekvens fra konge til ess, elimineres de fra kabalen. Kabalen har gått opp når alle kortene er sortert i sekvenser av de fire fargene og dermed eliminert fra kabalen.

Legg kabal online...

Er du glad i å legge kabal? Om du liker en kabal som Skorpionen, så er alle våre andre spill i kategorien kabal sikkert også noe for deg.