kabalen.no

Bruker du mobilen? Prøv vår nye Android app!
Kabal App Android

Yukon regler

Yukon er en krevende og utfordrende kabal, som fokuserer på å flytte hele bunker i stedet for individuelle kort. For å få kabalen til å gå opp, må alle fire grunnbunker bygges opp i sine respektive farger, fra ess til konge.

Opplegg
Kabalen er inndelt i to områder. De sju byggestabler ligger sentralt og i begynnelsen av kabalen er kortene lagt ut slik at den første bunken inneholder ett kort med bildesiden opp, andre stabelen inneholder ett kort med bildesiden ned og derover fem kort med bildesiden opp, den tredje bunken inneholder to kort med bildesiden ned og fem kort med bildesiden opp, og så går det videre til syvende bunken som inneholder seks kort med bildesiden ned, og igjen fem kort med bildesiden opp. Øverst til høyre finnes de fire grunnbunker - grunnbunkene er i begynnelsen av spillet tomme og som kabalen legges, bygges grunnbunkene opp i sine respektive farger fra ess til konge.

Kabalregler
Alle kort med bildesiden opp i de sju byggestabler kan fritt flyttes. Bygg stabler nedover i vekslende farge. Når du flytter et kort, flyttes alle kort som er plassert over kortet som en samlet stabel. Konger kan flyttes til tomme byggestabler. Det øverste kortet i en byggestabel kan bli flyttet til en grunnbunke når kortet er samme farge og verdien av kortet på toppen av grunnbunken er én lavere enn kortets verdi. Et ess kan flyttes til en grunnbunke når esset ligger på toppen av en byggestabel.

Legg kabal online...

Er du glad i å legge kabal? Om du liker en kabal som Yukon, så er alle våre andre spill i kategorien kabal sikkert også noe for deg.